Fasten 2022 – To syn, sju søndager

KIRKEN HAR PÅFØRT HOMOFILE OG LESBISKE STOR SKADE OG SMERTE

«Vi som er biskoper i Den norske kirke, erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofili og homofile opp gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte. (…) Ved denne anledningen ønsker vi å uttrykke vår anerkjennelse og glede over at kirken har mange homofile og lesbiske medlemmer og ansatte og bekrefte deres bidrag til fellesskapet.» Bispemøtet, 18.2.22

Fastlavnsøndag

1. søndag i fastetiden

2. søndag i fastetiden

3. søndag i fastetiden

Maria budskapsdag

4. søndag i fastetiden

Palmesøndag