Advent 2019 That would Jesus do

I 2018 ble Marta-kirken fristilt for utleie, og Kristine og Krister-Elise forlot byen. Men ingen vil leie Marta-kirken så lenge vedlikeholdsetterslepet er på minst sju millioner, så hvorfor skal den bare bli stående tom? Prosten søker etter juleprest, og Elisabet tar utfordringen. Hun har nemlig vært i området før…

«Nedlagt menighet flertall i to menighetsråd»

Søndag 1. desember

Mandag 2. desember

Tirsdag 3. desember

Onsdag 4. desember

Torsdag 5. desember

Fredag 6. desember

Lørdag 7. desember

Søndag 8. desember

Mandag 9. desember

Tirsdag 10. desember

Onsdag 11. desember

Torsdag 12. desember

Fredag 13. desember

Lørdag 14. desember

Søndag 15. desember

Mandag 16. desember

Tirsdag 17. desember

Onsdag 18. desember

Torsdag 19. desember

Fredag 20. desember

Lørdag 21. desember

Søndag 22. desember

23. og 24. desember