Advent 2020 – Sterilisert

Det er korona-advent. Det vaskes og skrubbes. Prosten frykter karantener og betaler Elisabet for å ikke treffe andre mennesker på fire uker. Livet til Merethe styres av KAs smittevernveileder og ingenting i adventstiden blir som vanlig.

Mandag 23. november

Tirsdag 24. november

https://martamenighet.org/2020/11/25/onsdag-25-november/

https://martamenighet.org/2020/11/26/torsdag-26-november/

https://martamenighet.org/2020/11/28/sondag-29-november/

https://martamenighet.org/2020/11/30/mandag-30-november/

https://martamenighet.org/2020/12/01/tirsdag-1-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/02/onsdag-2-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/03/torsdag-3-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/04/fredag-4-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/06/lordag-5-og-sondag-6-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/07/mandag-7-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/09/tirsdag-8-og-onsdag-9-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/10/torsdag-10-desember/

https://martamenighet.org/2020/12/11/fredag-11-desember/

Men så gikk både Fagforbundet, Creo, Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund ut i streik, og det må jo merkes, ikke sant?

Palmesøndag

Mandag. Etter kveldens menighetsrådsmøte tok Merethe oppvasken sammen med Paulus, den eldre mannen som ledet Marta-fraksjonen i menighetsrådet. «Kommer du til å søke, Merethe?» spurte Paulus. «Jeg vet ikke,» sa Merethe. «Jeg har jo en fin jobb. Tror jeg. Jeg hadde jo bare jobbet her i tre måneder da koronaen kom, så jeg har ikke […]

4. søndag i fastetiden

Mandag. Det ble seksdagers-uke nesten hver eneste uke nå. Merethe kom seg aldri ajour, det hendte et eller annet hele tida, og hun kunne jo ikke bare sitte utover kvelden for å bli ferdig. Anna ble veldig sliten av å ha lange dager i barnehagen, og av en grunn Merethe ikke helt forsto, så ble […]